Oefening: De Vier-Hoeken Brainstorm - Teamchange

Oefening: De Vier-Hoeken Brainstorm

Uit: Teamtools Online (Martijn Vroemen en Sibrenne Wagenaar, 2014)

In plaats van een saaie discussie aan tafel, kun je ook gaan bewegen in de ruimte. Met beter resultaat. Deze werkvorm is erg geschikt voor heidagen, een team dat een heroriëntatie doet of een team dat zich over een lastig probleem buigt. Alles komt snel aan bod en iedereen is van alles op de hoogte. Kern van de aanpak is dat het vraagstuk vanuit vier verschillende invalshoeken wordt bekeken.

Hoe lang: Minimaal een uur, maar je kunt er ook een dagdeel voor uittrekken.

Met wie: Minimaal 8 personen. Kan ook met grote groepen. Als het er meer dan 25 zijn kun je zelfs twee cirkels parallel laten lopen, maar het is wel een heel georganiseer.

Wat nodig: Een ruime zaal.

Doelstelling

  • Nieuwe ideeën opdoen en creativiteit bevorderen.
  • Voorkomen dat ideeën te snel van tafel geveegd worden.
  • Een inhoudelijke verkenning over een lastig vraagstuk met het hele team doen.
  • Reflectie vanuit meerdere invalshoeken, waarbij alle teamleden inbreng hebben.

Stap 1. Vraagstelling en voorbereiding

Bedenk een hoofdthema, probleem of vraag. Zoals: de gevolgen van de invoering van teamwerk. Of: ons werkplan van volgend jaar. Of: hoe komen we aan meer klanten? Verdeel het onderwerp in ongeveer vier subthema’s, zoals: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Of: wat is nieuw, wat is hetzelfde, wat is zorgelijk en wat is uitdagend? Of: klanten, medewerkers, leidinggevenden, overheid. Maak hiervan vier flaps: de subtitel zet je bovenaan, de rest van het vel verdeel je in vier vakken. Hang elke flap in een hoek van de ruimte.

Stap 2. In vier groepen brainstormen

Maak vier groepjes (minimaal tweetallen, liefst iets meer) en start met elke groepje in een hoek van de zaal bij een flap. Eerst tien minuten over het subthema praten, daarna twee of drie conclusies (of ideeën, of vragen) in het eerste vlak schrijven. Rouleer de groepen en herhaal de procedure. Nu schrijf je de conclusies in het tweede vlak, et cetera. De spelregel is: bouw voort op wat de vorige groep al bedacht heeft. Ga niet wijzigen of bekritiseren, maar vul aan. Herhaal dit een derde keer.

Stap 3. Samenvatting en nabespreking

De vierde ronde: vraag de groep om alles te lezen en een samenvatting te maken. De conclusies kunnen ze opschrijven in het vierde vlak op de flipover. Maak tenslotte met de hele groep een ronde langs alle flaps. In elke hoek worden kort de hoogtepunten gepresenteerd en besproken met de hele groep.

Delen

Laat een bericht achter

Naam *
Email *
Website