Oefening in teams: leren van elkaar

Oefening: De team-talkshow

Zet elkaar eens op het podium. Vraag je teamgenoten het hemd van het lijf. Met deze vrolijke werkvorm leer je elkaar een stuk beter kennen. Je ontdekt elkaars standpunten, elkaars vragen en zorgen, en misschien zelfs geheimen! De vorm is een soort late-night show waarin de talkshowhost twee mensen interviewt. En dit doe je een paar keer, steeds met andere mensen.

Je kunt allerlei onderwerpen kiezen, zoals: wat weet jij van marketing? Moeten we een team worden? Hoe gaan we leiderschap organiseren? Wat zijn de ongeschreven regels hier?

Hoe lang: Het kan in een flink uur, maar je hebt waarschijnlijk meer tijd nodig. Als je het vlug-vlug doet ‘pakt’ deze oefening niet. Het is leuker er een ochtend voor uit te trekken.

Met wie: minimaal 6 en maximaal 16 personen. Als het team erg groot is kun je een variant op deze werkvorm bedenken: iedereen bereidt zich wel voor maar dan komt slechts een beperkt aantal personen daadwerkelijk ‘voor de camera’. Je hebt dan een aantal ‘toeschouwers’ die bijvoorbeeld punten kunnen geven. Deze werkvorm is ook geschikt om ‘externen’ bij uit te nodigen.

Wat heb je nodig?

 • Een ruimte met presentatiemogelijkheid of ‘podium’
 • Een team dat zin heeft. Er moeten geen grote conflicten spelen.
 • Het is een actieve werkvorm en als er helemaal geen vrolijkerds in het team zitten dan zou deze oefening wel eens kunnen doodploffen.
 • Iemand met flair die de rol van talkshowhost wil spelen.

Wat kun je ermee?

 • Een nieuwe stap zetten in de wederzijdse kennismaking. Openheid bevorderen.
 • Meer inzicht genereren in wat teamleden beweegt en bezielt en wat ze aan kennis en inzichten te bieden hebben.
 • Een voedingsbodem creëren om van elkaar te leren en elkaars expertise te benutten.
 • Leren om meer openheid en uitwisseling te scheppen in het team: dit kan saamhorigheid en vertrouwen vergroten

Wat gaan we doen?

Stap 1. Introductie op de werkvorm en thema kiezen (10 minuten)

Behalve het uitleggen van de bedoeling en de procedure kies je in deze stap ook een thema of een gespreksdomein: de interviews kunnen niet over álles gaan. Een thema kan zijn: ‘je visie op probleemgericht onderwijs’, ‘wat maakt het vak van leraar waardevol’ of ‘hoe gaan we zo goed mogelijk de fusie door’. Houd in de introductie eventueel een inleiding op ‘vragen stellen’: leg het verschil uit tussen open en gesloten vragen, tussen neutrale en sturende vragen. In veel teams kan het helemaal geen kwaad om daar eens mee te oefenen.

Stap 2. Voorbereiding in (liefst) drietallen (ongeveer 15-20 minuten)

Vorm drietallen (en tweetallen als je met weinig bent). Wijs per groepje één interviewer en één geïnterviewde aan. De derde is tijdbewaker en observator. Nu is het van belang dat elke interviewer mensen van de andere groepjes gaat interviewen. De geïnterviewden worden maar één keer bevraagd, dus even goed verdelen. Bijvoorbeeld: groepje a interviewt groepje b, groepje b interviewt c enzovoorts. In de voorbereiding gaat het erom je te verdiepen in je ‘slachtoffers’:

 • Wat weten we al over hen?
 • Hoe kijken ze tegen het thema aan?
 • Wat zouden we graag willen weten?
 • Hoe bouwen we het interview op, welke vragen eerst?

Daarbij kijk je ook al door de ogen van het publiek:

 • Hoe zorgen we dat het een leuk gesprek wordt, waarbij de anderen op het puntje van hun stoel zitten?
 • Wat zouden de anderen willen horen of te weten komen in het interview?
 • Bedenk ook een of twee vragen waarvan je verwacht dat die voor de geïnterviewden een beetje uitdagend zijn. Uiteraard zorg je er wel voor dat de sfeer niet verpest zal worden of dat de ander zich in het nauw gedreven voelt.

Stap 3. De talkshow (per ronde ongeveer 15 minuten)

Maak een ‘setting’ in de zaal: zet een tafel en/of stoelen klaar, zo dat er een soort podium, of ‘studio’ ontstaat. De ‘host’ (gespreksleider) nodigt een voor een de duo’s uit en houdt een ‘late night show’ gesprekje met hen. Moedig de host aan om flink door te vragen. Leg ook uit dat het stellen van sturende vragen hier juist wél interessant is. Het is ‘journalistiek’ en niet wetenschappelijk. Confronteren mag.

Als het klaar is maak je een nieuwe setting. Dit is ongeveer 3, maximaal 4 keer interessant. Daarna wordt het te veel herhaling. Houd hiermee rekening bij het indelen van de groepen.

Stap 4. Plenaire evaluatie (15 minuten)

Kijk met het team terug op hoe dit was. Wat is er voor informatie boven water gekomen? Komt er een rode draad uit de interviews, of juist grote tegenstellingen? Is het interessant om dergelijke gesprekken vaker te voeren?

Delen

Laat een bericht achter

Naam *
Email *
Website

Contact & Nieuwsbrief

Naam *
First
Last
Email *
Aanmelden
 • Schrijf mij in voor de nieuwsbrief
 • Bel mij terug
Bericht/vraag

Je kunt ons volgen

Onze gegevens

Mail: info@teamchange.nl

Bel: +31 65321 4501

copyright 2007-2018 martijn vroemen
martijn@teamchange.nl